Foglalás

header-title

A jelen szabályzatban leírtak betartása minden résztvevő számára kötelező, a pályahasználati utasítás rendelkezései, valamint a biztonsági szabályok megszegése esetén a résztvevő kizárható a futamból.

A Gokart pályát minden résztvevő kizárólag a saját felelősségére és kockázatára, kárveszélyviselése terhére veheti igénybe. A rendezők a részvételből fakadó káresemények és balesetek vonatkozásában a felelősséget kizárják. Az esetleges balesetből fakadó - a gokartban, vagy a pálya felszereltségében keletkezett - károk vonatkozásában a versenyző anyagi felelősséggel tartozik.

A részvétel feltételei:

 

 • A gokart programon történő részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek során a jelen szabályzatban rögzített feltételek és biztonsági szabályok betartása minden résztvevőre nézve kötelező a „Felelősségvállalási nyilatkozat” aláírásával egyidejűleg.
 • A gyermek gokartokat a 9. életévüket betöltött és a 130 cm-es testmagasságot meghaladó vendégeink vehetik igénybe, ez esetben mindkét feltételnek teljesülnie kell! Az életkor igazolásához minden esetben személyi igazolvány felmutatása szükséges. A kiskorú résztvevő regisztrációja során aláírandó felelősségvállalási nyilatkozatot a szülő/törvényes képviselő, vagy adott esetben egy, a kiskorú személyért felelősséget vállaló, 18. életévét betöltött, cselekvőképes kísérő írja alá.
 • A felnőtt gokartokat a 14. életévüket betöltött és a 150 cm-es testmagasságot meghalódó vendégeink vehetik igénybe ez esetben mindkét feltételnek teljesülnie kell! Az életkor igazolásához minden esetben személyi igazolvány felmutatása szükséges. A 18 év alatti résztvevők esetén a regisztráció során aláírandó felelősségvállalási nyilatkozatot a szülő/törvényes képviselő, vagy adott esetben egy, a kiskorú személyért felelősséget vállaló 18. életévét betöltött, cselekvőképes kísérő írja alá.
 • A gokartokat állapotos nők, mozgásában, vagy cselekvőképességükben életkoruktól eltérő bármely okból korlátozott személyek nem használhatják.
 • Alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a pályára lépni és gokartozni TILOS!

 

Biztonsági szabályok

 

 • A központi épületben történő regisztráció után, a pályára a résztvevők gyalogosan jutnak ki, az üzemeltető személyzet által kijelölt közlekedési útvonalon és iránymutatásai alapján.
 • A gokart programmal párhuzamosan vezetéstechnikai tréningek is megrendezésre kerülnek, ezért a kijelölt közlekedési útvonalról letérni, illetve a tanpálya moduljaira sétálni balesetveszélyes és szigorúan TILOS!
 • Gyermek vendégeink csak szülői/kísérői felügyelet mellett közlekedhetnek a pálya teljes területén.
 • A boxutcába csak a következő futam versenyzői léphetnek be, kísérőknek ott tartózkodni TILOS! Belépés csak akkor lehetséges, amikor az előző futam versenyzői elhagyták a területet.
 • A kísérők a BOX konténerek tetején kialakított kilátó teraszon várakozhatnak.
 • A BOX konténer üzemi terület, bemenni veszélyes és TILOS!
 • A versenyzőnek minden esetben kötelező viselnie a védőmaszkot és a bukósisakot, amelyeket kizárólag a box utcában lehet levenni.
 • A gyermek gokartok használata során a biztonsági öv használata kötelező.
 • Sálban és egyéb kilógó ruházatban, kilógó tárggyal és a bukósisak alól kilógó hajjal gokartozni tilos.
 • Zárt cipő viselése kötelező.
 • Beszálláshoz a jobb lábával lépjen a vázra, fogja meg két kézzel a kormányt, a bal lábát átemelve a gép felett, lépjen át az alváz másik felére, majd üljön a gokartba.
 • Beszállásnál ügyeljen arra, hogy ne lépjen a gokart más alkatrészeire, különös figyelemmel a gép műanyag alkatrészeire.
 • A gokart alkatrészeihez futamidőn belül és kívül is hozzányúlni tilos.
 • A gokartban két pedál van, a jobb oldali zöld pedál a gáz, a bal oldali piros pedál a fék a két pedál egyszerre nem működik, a gokart elveszi a gázt abban a pillanatban, amikor a fékre lépünk.
 • Kanyarban fékezni tilos, a gokart azonnal kipördül.
 • A box utcából történő kihajtás csak az üzemeltető személyzet utasítására lehetséges.
 • Amennyiben a versenyző a futam közben megállni kényszerül, akár baleset, megpördülés, vagy műszaki hiba miatt, kézfelnyújtással jelezni köteles. A

versenyzőnek a járművet elhagyni tilos és balesetveszélyes!

 • A versenyzőnek az előírt menetiránnyal szemben haladni, vagy a többi versenyzőt bármely módon megzavarni balesetveszélyes és tilos.
 • A futam közben bármilyen meghibásodás esetén a versenyzőnek kötelező a pálya nem használt széleire húzódni. A versenyző semmilyen esetben sem szállhat ki a gokartból, nem tolhatja a gokartot a pályán, meg kell várnia a pályafelügyelők utasításait és segítségét.
 • A verseny vagy futam közben előzés céljából a pálya bal és jobb oldala is egyaránt igénybe vehető. A pályán tilos a szándékos ütközés, a másik versenyző szándékos kiszorítása és az agresszív magatartás, tehát a versenyzőtársak szándékos veszélyeztetése.
 • Tilos a másik versenyző jelentős akadályozása előzésnél, a gyorsabb versenyzőnek teret kell adni.
 • A szándékosan balesetet okozó versenyző azonnal kizárásra kerül a futamból, a gokart teljesítményét elvesszük vagy leállítjuk azt. Különösen kirívó szabálysértés esetén a pálya vezetőjének döntése alapján pályahasználattól történő végleges eltiltás is lehetséges.
 • A fenti szabályok be nem tartása akár a versenyből, futamból való kizárással is végződhet, súlyos vétség, szabályszegés esetén a pályáról történő kitiltással is élhet az üzemeltető.
 • Az utolsó kört a start lámpa alatt elhelyezett „LAST LAP” felirat jelzi.
 • A futam végén a sebességet folyamatosan csökkentse és körültekintően hajtson a box utcába. Kövesse a pályafelfestés irányát.
 • A box utcába történő beállás után kiszállni tilos, meg kell várni az üzemeltető személyzet jelzését.
 • A pálya üzemeltetője a pályára bevitt értéktárgyak elvesztéséért, megrongálódásáért felelősséggel nem tartozik. A versenyzőkön kívül más személy a gokart pályán nem tartózkodhat, a belépés szigorúan tilos.
 • A megváltott, érvényes futamjegy felmutatása a részvétel feltétele, elvesztése esetén a résztvevő új futamjegy váltására kötelezett.
 • A pálya egész területén tilos a dohányzás.
 • Esős időjárás esetén a futamok felfüggeszthetőek, ill. nem kerülnek elindításra.

 

Zászlójelzések:

A gokart pályán elektromos jelzőberendezések kerültek kialakításra, a következőkben leírt jelzések jelentését a versenyzők kötelesek betartani és a jelzés színének megfelelően cselekedni.

 • Kék jelzés: kék színnel akkor jelzünk, ha gyorsabb versenyző halad mögötted. Ebben az esetben félre kell húzódnod és elengedni a járművet, amint megelőzött, tovább haladhatsz a saját tempódban
 • Sárga jelzés: sárga színnel akkor jelzünk, ha valamilyen veszély vagy baleset van a pályán. Ebben az estben mindenképpen lassítanod kell és tilos az előzés, kivéve természetesen, ha elakadt járműről van szó.
 • Piros jelzés: a futam félbeszakítását jelenti. Minden versenyzőnek lassítania kell és be kell állnia a box utcába.
 • LAST LAP jelzés: az utolsó kört jelentő jelzés.