Foglalás

header-title

GOKART - RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT ÉS FELHASZNÁLÓI HOZZÁJÁRULÁS

1. Felhasználó kijelenti, hogy cselekvőképes, kifogástalan egészségi állapotnak örvend, és nincs olyan betegsége vagy egyéb korlátozott képessége, illetve nincsen olyan állapotban és szer hatása alatt, amely akadályozza, korlátozza, vagy ellehetetleníti a gokart vezetési képességét. Felhasználó a programleiírásban, illetve a versenypálya használati szabályaiban foglaltaknak megfelel.

  1. Felhasználó kijelenti, hogy ismeri és teljes mértékben elfogadja a versenypálya használati szabályait (Pályahasználati Szabályzat, illetve Házirend).
  2. Felhasználó kijelenti, hogy a biztonsági videót az aulában megtekintette, a benne foglaltakat tudomásul vette, elfogadja.
  3. Felhasználó kötelezettséget vállal a biztonsági óvintézkedések betartására, hogy ezáltal elkerülje a személyi sérüléseket és vagyoni károkat, mind saját maga, mind harmadik személyek tekintetében, a jármű vezetése, valamint a helyszínen való tartózkodása során.

5. Felhasználó tudomással bír arról, hogy a folyamatos pályafelügyelet feladata a vezetés és a versenypálya használatának felügyelete és irányítása, azzal, hogy a vezetés és a pálya használata során minden felhasználó köteles betartani a pályafelügyelet jelzéseit.

  1. Felhasználó kijelenti, hogy az átvett bukósisak kifogástalan állapotát megőrzi. Felhasználó közvetlen és személyes felelősséggel tartozik a magatartásával (akár gondatlanságból eredő és/vagy a használati feltételek és a járművek versenypályán való használatára vonatkozó feltételek megszegése eredményeképpen) okozott minden kárért, különösen a GOKART létesítményekben és eszközökben okozott dologi okozott kárért. Ilyen értelemben mentesíti a felhasználó a gokart pálya üzemeltetőit és átvállal bármely és minden olyan követelést, amely a nem előírásszerű használatból, vagy viselkedésből, illetve a létesítményeket érintő, általánosan ismert, illetve a szabályzatokban lefektetett normák megszegéséből származhat.
  2. Felhasználó tudomásul veszi, a gokart pálya üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy felhasználóval szemben a felhasználó részére átadott, illetve rendelkezésére bocsátott anyagokban és eszközökben okozott bármely kárért kártérítést követeljenek, feltéve, hogy ezek a károk a felhasználó magatartásával összefüggésben, különösen a versenypálya szabályok be nem tartása következtében következtek be; továbbá a gokart üzemeltetők jogosultak a felhasználótól kártérítést/megtérítést/mentesítést követelni abban az esetben is, ha valamely, a felhasználó magatartásával összefüggésben keletkező kártérítési igény közvetlenül a gokart pálya üzemeltetőivel szemben, és nem a felhasználóval/képviselővel/kiskorúval szemben kerül benyújtásra.
  3. Az adatkezelési tájékoztató megismerhető az alábbi linken https://www.drivingcamp.hu/hu/adatvedelem, illetve az adatvédelmi tájékoztató elérhető az aulában kifüggesztve, továbbá a recepciós pultnál is. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglalt adatkezeléshez történő hozzájárulásomat ezennel megadom.
  4. Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy a rendezők, illetve gokart pálya üzemeltetői, továbbá a Drivingcamp Hungary Zrt. a szándékos károkozás esetének kivételével az üzemeltető, illetve tulajdonos érdek-, tevékenységi-, illetve ellenőrzési körében álló - akár elhárítható, akár előre el nem hárítható okból - bekövetkezett esetleges egészségkárosodásért, dologi károkért, felmerült költségekért, vagy elmaradt haszonért semmilyen felelősséggel nem tartozik. Tudomásul veszem, hogy a gokartpálya és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a Drivingcamp Hungary Zrt. és az üzemeltető a felelősségét a jogszabályok által elismert legteljesebb mértékben kizárja. A jelen felelősségkorlátozás alkalmazásától történő eltérés a kockázatok fedezéséhez szükséges biztosítási díj megfizetése ellenében lehetséges. Igény esetén ezzel kapcsolatban a jelen nyilatkozat aláírása előtt, kérjük, forduljon a recepciós munkatársunkhoz, illetve a jelenlévő szervezőhöz.

EZENNEL ELFOGADOM A MINDENKOR HATÁLYOS PÁLYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATBAN, ILLETVE HÁZIRENDBAN, TOVÁBBÁ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN, VALAMINT A FENTIEKBEN FOGLALT FELTÉTELEKET ÉS EZEN SZABÁLYOKAT ELFOGDVA JÁROK EL A GOKART PÁLYÁN.